• 11 lipca 2020

HR menedżer ma dziś wyzwania o wiele większe niż jeszcze kilka lat temu. Dzięki nowym technologiom, zmiennemu środowisku pracy, zmianom pokoleniowym czy dużemu popytowi na pracowników, koniecznym jest szybkie dopasowywanie systemów zarządzania personelem do oczekiwań pracowników i rynku pracy w ogóle. Najważniejsze cechy które wyróżniają dzisiejszych HR menedżerów:

  • Obserwacja. Analiza trendów ma dziś szczególne znaczenie. Firmy które wprowadzają nowe rozwiązania zgodne z oczekiwaniami rynku pracy, przyciągają najlepszych kandydatów. HR menedżer powinien znać najlepsze rozwiązania i dokonywać ciągłej analizy pod kątem możliwych modyfikacji w firmie.   
  • Elastyczność. Dotychczasowe procedury i systemy, np. systemy motywacyjne, mocno zbiurokratyzowane, często nie są w stanie nadążyć za zmianami rynkowymi. Osoby odpowiedzialne za zarządzanie personelem powinny dążyć do tworzenia systemów podatnych na szybkie regulacje i modyfikacje. Długie i czasochłonne procesowanie zmian (wynagrodzenia, benefity, itp.) może spowodować odpływ kadry i brak możliwości pozyskania najbardziej atrakcyjnych pracowników, którzy wybiorą najatrakcyjniejsze propozycje. 
  • Działanie. Tempo wdrażania zmian często decyduje o realizacji strategii firmy. Jeżeli zmiany w zakresie zarządzania personelem nie będą nadążały za coraz szybszym rozwojem rynku, strategia nie będzie mogła być realizowana zgodnie z założeniami. 
  • Zarządzanie nowymi technologiami. Systemy IT w zarządzaniu, komunikatory, digital marketing, portale społecznościowe, to przykłady szybkiego postępu dotykającego HR menedżerów. Rozwój tego typu narzędzi powoduje konieczność adoptowania się do nich i maksymalnego wykorzystania potencjału jaki dają. Przykładem są zmiany w zakresie wykorzystywania portali społecznościowych przez różne grupy specjalistów czy grupy pokoleniowe. Np. brak wiedzy o zmieniających się trendach (oraz brak ich wykorzystania) obniża skuteczność w prowadzeniu efektywnej rekrutacji. 
  • Kreowanie. Wielu HR menedżerów zdaje sobie sprawę, że wyprzedzanie rynku w zakresie rozwiązań podnoszących lub utrzymujących zaangażowanie pracowników jest kluczem do sukcesu. Wpływa bezpośrednio na poziom retencji i na wyniki firmy. 
  • Orientacja biznes. Jednak w dalszym ciągu podstawową cechą dobrego HR menedżera jest dobra (lub bardzo dobra) wiedza o strategicznych i operacyjnych działaniach, które wpływają na sukces firmy. Pozwala na skuteczne zarządzanie personelem lub tworzeniem systemów zarządzania, zgodnie z realiami firmy z jednej strony ale również z wyzwaniami rynku pracy.
Top