• 11 lipca 2020

Mimo tego, że coraz więcej firm posiada zasoby wewnętrzne aby realizować kluczowe procesy HR, to jednak w dalszym ciągu znaczna ich część zlecana jest wyspecjalizowanym agencjom. Poniżej przedstawiono przykłady dla trzech modeli: współpracy w projektach HR działu wewnętrznego z agencją, samodzielnego realizowania projektów przez dział wewnętrzny oraz przykłady realizacji projektów przez agencje. 

Współpraca

Poniżej kilka przykładów wspólnego zaangażowania działu wewnętrznego oraz agencji zewnętrznej: 

Selekcja wewnętrzna. Pracownicy przykładają dużą wagę do zobiektywizowania oceny predyspozycji pracowników do awansu. Jednym z elementów wpływających na obiektywizm jest angażowanie asesorów wyspecjalizowanej agencji, którzy wspólnie ze specjalistami HR oraz członkami kadry menedżerskiej dokonują oceny (np. Assessment Center). 

Systemy motywacyjne pracowników. Pracownicy działu HR doskonale znają specyfikę pracy oraz postawy i oczekiwania pracowników. Połączenie tej wiedzy z metodologią agencji zajmującej się np. wartościowaniem stanowisk, daje znaczącą korzyść. 

Odpowiedzialność wewnętrznych działów HR

Rekrutacja i selekcja. Wiele procesów rekrutacyjnych i selekcyjnych, szczególnie w większych organizacjach, realizowana jest właśnie przez pracowników tych działów. Zatrudniani są w tym celu doskonale przygotowani specjaliści poruszający się w obszarach zarówno związanych z przyciąganiem uwagi kandydatów (komunikacja przez portale społecznościowe, konferencje, inne) jak również w obszarach selekcji.

Wdrażanie zmian. To obszar działania, który staje się standardem pracy wewnętrznych specjalistów HR. Znajomość sytuacji pracowników, charakterystyki liderów, kluczowych obaw oraz umiejętności coachingowe i szkoleniowe, skutecznie wpływają na efektywność wdrażania zmian. 

Odpowiedzialność agencji

Rekrutacja i selekcja. Kluczowe stanowiska dla życia firmy często wymagają zatrudnienia najlepszych specjalistów. Specjalizujące się np. w poszukiwaniach bezpośrednich agencje mają często szeroką, branżową bazę kandydatów oraz narzędzia do skutecznego ich poszukiwania na rynku. 

Badanie opinii pracowników. W pozyskaniu rzetelnych informacji na temat środowiska pracy, stylów zarządzania itp., koniecznym jest zaangażowanie firmy, która gwarantuje poufność na każdym etapie tego typu projektu.  Dodatkowo posiada adekwatną metodologię i narzędzia IT dla przeprowadzenia badania.

Top