• 11 lipca 2020

Specjalizacje agencji tego typu są różne, od prostych działań związanych z poszukiwaniem pracowników poprzez tworzenie systemów motywacyjnych aż po tworzenie czy współtworzenie strategii HR dla przedsiębiorstw. 

W ostatnich latach notuje się znaczący wzrost zainteresowania całościowymi systemami motywacyjnymi, które w znacznym stopniu wpływają na poziom retencji i fluktuacji. Wiele agencji specjalizuje się w tego typu usługach, pomagając w pozyskiwaniu jak i utrzymywaniu najbardziej wartościowych pracowników poprzez stworzenie im odpowiedniego środowiska pracy. Posiadając specjalistyczną wiedzę odnośnie czynników motywacji wpływających na zadowolenie i wydajność, pomagają w ustalaniu siatki płac czy w reorganizacji przestrzeni z open – space na inne, bardziej efektywne. 

Jednak wpisując w wyszukiwarce hasło ‘agencje hr’, na wszystkich pierwszych pozycjach pojawiają się tematy rekrutacji jako główny obszar specjalizacji. 

W sytuacji braku możliwości pozyskania przez firmę pracowników własnymi zasobami, często korzysta ona z agencji HR, lub inaczej mówiąc agencji rekrutacyjnej. Tego typu agencja najczęściej zajmuje się rekrutacją na pozycje podstawowe, specjalistyczne lub wyższe zarządcze. W tej liczbie znajdują się również agencje specjalizujące się w poszukiwaniach bezpośrednich specjalistów i menedżerów (direct search) oraz kandydatów na pozycje zarządcze (executive search)

Innym obszarem specjalizacji są badania o charakterze psychologicznym lub socjologicznym. Wiele firm w swojej strategii uwzględnia konieczność okresowego badania nastrojów i opinii wśród pracowników. W tego typu sytuacjach korzystają z wyspecjalizowanych agencji, które posiadają zarówno sprawdzoną metodologię realizacji tego typu badań, jak również narzędzia IT umożliwiające realizację badań. 

Stosunkowo często agencje HR doradzają w kwestiach zarządzania rozwojem organizacji w kontekście rozwoju wiedzy czy umiejętności pracowników. Prowadzą zarówno projekty związane z określaniem profili wymagań dla stanowisk, jak i projekty umożliwiające pomiar luk kompetencyjnych (oceny rozwojowe, kompetencyjne, development center itp.). 

Trudne zmiany również często wspierane są przez tego typu firmy. Przygotowanie pracowników do nowych wyzwań, eliminowanie obaw czy przekwalifikowanie to częste obszary specjalizacji. 

Top