• 11 lipca 2020

Budowanie wizerunku organizacji i szeroko pojęty Employer Branding jest w ostatnim okresie tematem na topie. Wiele firm inwestuje bardzo dużo, aby budować odpowiedni wizerunek, który zapewni im atrakcyjność dla pracowników oraz kandydatów do pracy. 

Wszystkie strategie Employer Brandingu zakładają komunikację z kandydatami do pracy. Działania podejmowane przez działy EB w firmach są związane z zakomunikowaniem kandydatom wartości firmy, pokazaniem, jak się w niej pracuje, pokazaniem sukcesów. To płynna i odpowiednia komunikacja z kandydatami w obecnych czasach zapewnia sukces w zakresie rekrutacji nowych pracowników.

W procesie rekrutacji kandydatów także kwestia komunikacji jest kluczowa. Ważne jest, aby była spójna, wiarygodna oraz płynna. Istotne jest zadbanie o to, aby nie pojawiały się informacje, które nie są zgodne ze sobą – tak może być, jeśli w proces zaangażowanych jest kilka osób z firmy. Sytuacje, gdy HR przekazuje kandydatowi inną informację niż manager odpowiedzialny za dany proces, są nieakceptowane. Wszelkie informacje, jakie wychodzą do kandydata, powinny być ustalone z osobami zaangażowanymi w proces.

Bardzo istotne jest także, aby komunikacja była płynna. Kandydat powinien wiedzieć czy jego kandydatura jest rozpatrywana, jakie mają być etapy rekrutacji, jaki jest planowany czas zakończenia procesu. Jeśli kandydat poświęcił swój czas – na rozmowę telefoniczną, spotkanie – powinien otrzymać informację zwrotną dotyczącą statusu jego aplikacji. Informacje do kandydata powinny także się pojawić, jeśli np. proces się przeciąga lub pojawiają się w nim jakieś nieprzewidziane zmiany.

Po każdym ustaleniu telefonicznym (np. terminu i miejsca spotkania) warto potwierdzić je mailowo, aby uniknąć nieporozumień.

Coraz więcej firm wykorzystuje do komunikacji z kandydatami automatyczne systemy, umożliwiające wysłanie informacji o określonej treści. Ważne jest, aby pamiętać, że na pewnym etapie procesu rekrutacji wiadomość powinna być zindywidualizowana. Jeśli chcemy podziękować kandydatowi, który brał udział w spotkaniu, powinny się pojawić tam informacje o tym, co jest głównym powodem tego, że nie zaprosimy go do dalszego procesu.

Top