• 11 lipca 2020

W procesie rekrutacji i selekcji zarówno kandydaci jak i pracodawcy oczekują wysokiego poziomu profesjonalizmu już od pierwszego kontaktu aż po podpisanie umowy. Aby obydwie strony były usatysfakcjonowane już na pierwszym etapie komunikacji, a często jest to CV, powinniśmy dobrze być przygotowani. Na szczęście życiorys, który zainteresuje potencjalnego pracodawcę, nie jest tak trudny do przygotowania jak się wydaje. Poniżej przedstawiamy pięć najczęstszych błędów mających istotny wpływ na proces podejmowania decyzji o zakwalifikowaniu kandydatów do kolejnych etapów selekcji. Ich eliminowanie w znacznym stopniu może zwiększyć nasze szanse. 

Koloryzowanie

Jednym z kluczowych elementów podczas rozmów z kandydatami jest weryfikacja zawartych w CV informacji. Brak wiarygodnych informacji może na tym etapie spowodować odrzucenie kandydatury. 

Zbyt duża ilość informacji zawartych w życiorysie

W niektórych procesach rekrutacyjnych ilość nadesłanych CV może być znaczna, wobec czego należy dążyć do zawierania informacji w formie konkretnych danych i informacji mających odniesienie do oferty. Optymalna wielkość dokumentu to dwie strony zapisane w formacie PDF; będziesz mieć gwarancję, że Twój życiorys na wszystkich komputerach będzie wyglądał tak samo. Jeżeli informacji jest za dużo, wyeliminuj te, które nie mają związku z ofertą. 

Mało czytelna chronologia

W pierwszej kolejności umieść informacje od najświeższych; stanowisko jakie zajmujesz lub zajmowałeś w ostatniej firmie w Twoim życiorysie zawodowym. Jeżeli firma w jakiej pracowałeś zmieniała nazwę, formę działalności, zaznacz to – ważna jest długość współpracy z firmą. Podaj datę rozpoczęcia i zakończenia współpracy (miesiąc i rok), z każdym z pracodawców oraz nazwy zajmowanych stanowisk. Jeżeli podasz np. lata 2017-2018, a okaże się, że pracowałeś od listopada 2017 do lutego 2018, może to stworzyć wrażenie manipulowania informacjami. 

Zadania opisane zbyt ogólnie

Zamieszczaj konkretne informacje – głównie te, które mają związek z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu lub w innych materiałach jakie Ci przekazano. Np. jeżeli w celach stanowiska na które aplikujesz określono: „Zarządzanie logistyką transportu krajowego i międzynarodowego”, zamieść kluczowe fakty i informacje typu: Firma X: Zarządzałem transportem na kierunkach X,Y. Tonaż transportu miesięcznego XXX. Zarządzałem siedmioosobowym zespołem spedytorów oraz dwoma stanowiskami asystenckimi. Zarządzałem transportem własnym firmy – 25 samochodów dostawczych.

Brak opisanych efektów pracy

Każdy z pracodawców zainteresowany jest wzrostem wartości firmy również poprzez wzrost kompetencji. Jeżeli Twoje kompetencje przynosiły konkretne, mierzalne efekty, warto o nich napisać. Jeżeli niektóre informacje są własnością Twojego poprzedniego pracodawcy, zamień np. na formę procentową. Doprecyzuj więc co osiągnąłeś na stanowisku, np.: Usprawniłem proces załatwiania reklamacji o 15% poprzez wdrożenie nowego standardu rozliczeń serwisantów. 
Pamiętaj, pisząc CV możesz oczekiwać, że każda z informacji będzie weryfikowana podczas rozmów. Stąd też istotna jest precyzja w ich formułowaniu i wiarygodność.

Top