• 11 lipca 2020

Sektor IT w zakresie rekrutacji i selekcji pracowników w ostatnich latach stał się sektorem jednym z trudniejszych. Ciągły wzrost zapotrzebowania na takich pracowników, rosnące wymagania wobec pracodawców, dynamicznie rozwijające się technologie oraz konieczność elastycznego dopasowywania procesów rekrutacji i selekcji to jedne z wielu aspektów tej branży.

Co jest szczególnie istotne w rekrutacji pracowników w sektorze IT?

Zdecydowanie liczy się szybkość procesów. Kandydaci w tym sektorze mają dużo ofert dostępnych na rynku. Jeśli z jakiegoś powodu decydują się im przyjrzeć i wziąć udział w procesie selekcji do innej firmy – ważne, aby rekruter / osoba odpowiedzialna utrzymywali z nimi stały kontakt i dbali o sprawny przebieg procesu. Przeciągające się odpowiedzi czy też odległe terminy pomiędzy poszczególnymi etapami procesu selekcji mogą spowodować, że kandydat otrzyma w międzyczasie ofertę z innej firmy i zdecyduje się ją przyjąć. W takiej sytuacji, nawet jeśli był zainteresowany naszą firmą, wybierze pewną ofertę i utracimy go z procesu.

Istotnym elementem w selekcji w branży IT jest także stworzenie odpowiedniego profilu kandydata i weryfikowanie w procesie selekcji tych elementów i wymagań, które są priorytetowe na stanowisku, na które poszukujemy pracownika. Właściwe poprowadzenie rozmowy z kandydatem, czy też inne metody weryfikacji jego kompetencji są tutaj kluczowym elementem dla efektywnej współpracy. W rozmowie możemy skoncentrować się na doświadczeniu kandydata oraz zweryfikować jego kompetencje miękkie. Podczas innych etapów powinniśmy zweryfikować jego umiejętności „twarde” np. znajomość i sprawność posługiwania się danym językiem programowania czy też znajomość określonej metodologii wymaganej do skutecznego poradzenia sobie z zadaniami na stanowisku.

Top