• 11 lipca 2020

Praca zdalna, czyli inaczej telepraca, ma coraz więcej zwolenników. W krajach zachodnich normą jest, że pracownicy mają możliwość pracy na zasadzie home office (w zależności od stanowiska może to być praca jedynie zdalna, lub praca zdalna w określone dni w tygodniu / miesiącu). Są także osoby, które mają trudność w pracy z domu czy z innego miejsca niż biuro.

Jakie są zalety i wady telepracy?

Zalety to niewątpliwie ograniczenie kosztów i czasu – szczególnie dla pracownika. Nie musi ponosić kosztów dojazdów do biura, a dodatkowo – przy obecnych korkach i bardzo dużym ruchu – zdecydowanie oszczędza czas związany z koniecznością dostania się do biura. Dla pracodawcy telepraca także oznacza wiele korzyści. Są one związane np. z mniejszymi kosztami wiążącymi się z przygotowaniem stanowiska pracy czy też utrzymaniem biura. Dodatkowo pracodawca może zatrudnić w takiej formie osoby z różnych lokalizacji, co daje mu większy dostęp do kompetencji i możliwość pozyskania wykwalifikowanej osoby nawet jeśli mieszka ona w znacznym oddaleniu od biura firmy. Kolejną korzyścią jest możliwość zapewnienia pracownikowi zadaniowego / elastycznego czasu pracy oraz, na co wskazują badania, uzyskanie większej wydajności pracownika.

Z drugiej strony praca zdalna ma też swoje wady. Pracownik, pracujący zdalnie ma utrudnione kontakty z innymi osobami w firmie. Są teraz oczywiście różne rozwiązania, które można stosować w celu usprawnienia kontaktu (intranet, firmowe komunikatory, skype, telefon), jednak często nie są one w stanie w pełni zastąpić codziennych spotkań i bezpośredniej komunikacji. Kolejnym utrudnieniem jest zacieranie się granic między życiem zawodowym a prywatnym. Są osoby, którym trudno jest wstać rano i „przełączyć” się w tryb pracy. Spędzając czas w domu często rozpraszają się tematami prywatnymi – typu sprzątanie, zaopiekowanie się dziećmi, czy nawet ugotowanie obiadu. Dla osoby, której trudno rozdzielić pracę od życia domowego tryb pracy zdalnej może być mało efektywny.

Dla pracodawcy natomiast praca zdalna oznacza konieczność zapewnienia odpowiedniej infrastruktury, która ją umożliwi. Oznacza także konieczność lepszego zabezpieczenia informacji i dokumentów firmowych, które mogą być poufne.

Ogranicza także możliwość kontrolowania pracownika – co, bez odpowiednio opracowanego systemu i zasad takiej współpracy, może oznaczać niższą efektywność pracownika.

Top