• 11 lipca 2020

Firma zainwestowała czas aby jej pracownik telefonicznie z Tobą porozmawiał a nie automat? Nie zostały wobec Ciebie dotrzymane zobowiązania kontrahenta i nikt nie zadzwonił? Spotkałeś się z obsługą wykraczającą poza standardy rynkowe? To przejawy praktyczne kultury firmy i jej wpływu na uzyskiwanie siły konkurencyjnej. Część firm świadomie buduje swoją kulturę, inne pozostawiają to przypadkowi. Aby kultura organizacyjna miała rzeczywiście wpływ na pracowników, klientów i otoczenie, warto przeanalizować czy spełnia kilka poniższych kryteriów: 

Spójność z misją i wizją. „Przynosić innowacje i inspiracje każdemu sportowcowi* na świecie’. (*Jeżeli masz ciało, jesteś sportowcem.)” To przykład wizji Nike, która przekłada się na kulturę widoczną w sposobie funkcjonowania firmy w relacjach zarówno ze sportowcami jak i innymi klientami czy w przestrzeni marketingowej. 

Autentyzm. Kultura przejawiana w zachowaniach i praktyce dnia codziennego jest kluczowym elementem sukcesu. Każdy z nas jest w stanie odróżnić zachowania fasadowe od autentycznych. To mamy w genach. Sztuczne budowanie kultury z hasłami typu ‘Klient jest dla nas najważniejszy’ niewiele zmieni jeżeli nie będziemy uważać naszych pracowników za najważniejszych klientów. 

Zacznij od pracowników. Jeden z banków postawił na budowanie kultury w oparciu o pracowników. Wyszedł z założenia, że dbanie o pracowników będzie skutkowało najwyższym poziomem jakości usług dla klientów. Zadowolony pracownik może więc ‘przelewać’ swoje zadowolenie na klienta. W takiej sytuacji jest to realne pokazanie i przeniesienie pozytywnych stanów emocjonalnych w relacjach z rynkiem.  

Przestrzeń i środowisko. Otoczenie, bliższe i dalsze środowisko kształtuje naszą postawę w relacjach wewnętrznych i zewnętrznych. Tworzenie takiego środowiska ma znaczny wpływ na kształtowanie kultury firmy. ‘Open space’ – to hasło które również wymaga dopasowania do naszego stylu bycia i działania. Badania jednoznacznie pokazują, że ten typ aranżacji przestrzeni negatywnie wpływa na wydajność pracy i jej jakość. Może warto zastanowić się, jaki typ otoczenia będzie wzmacniał motywację naszych pracowników.  Warto czasem odwrócić się od trendów, które często okazują się jedynie ładnie ubranymi sloganami za którymi kryje się jedynie chęć redukcji kosztów. 

Top