• 11 lipca 2020

Różnych kompetencji miękkich można wymienić wiele. Zaliczają się do nich zarówno kreatywność (ostatnimi czasy bardzo popularna), jak i komunikatywność, asertywność, umiejętność współpracy w grupie, czy też umiejętność zarządzania czasem. Szerokie spektrum umiejętności, które mogą się liczyć dla pracodawców, powoduje, że każdy pracodawca musi wybrać, które są szczególnie istotne w jego firmie. W tym celu powstają modele kompetencji, opracowywane na „wymiar” danej firmy. To, jakie kompetencje się w nich znajdą, zależy od wielu różnych czynników np. strategii firmy, sytuacji trudnych, z jakimi spotykają się pracownicy w firmie, wyzwań, z jakimi firma będzie musiała sobie poradzić w najbliższych latach i wielu innych.

Kompetencje, jakie są potrzebne u danego pracodawcy, są też zależne od stanowiska / działu, w którym ma pracować dana osoba. Jednak zwykle firma ma ustalone kompetencje, które obowiązują w całej organizacji.

Na co najczęściej zwracają uwagę pracodawcy?

Z pewnością są to umiejętności komunikacyjne. Szeroko pojęte, ponieważ w zależności od firmy coś innego może być w nich priorytetem. W niektórych firmach wysoki poziom komunikacji oznacza umiejętność elastycznego dopasowania do rozmów z osobami na różnych poziomach, prowadzenia płynnej argumentacji, a w innych najistotniejszym elementem może być płynne przekazywanie informacji do innych osób.

Kolejną bardzo istotną kompetencją miękką jest umiejętność organizacji własnej pracy i czasu. W zależności od poziomu stanowiska może to być planowanie w perspektywie długoterminowej, średnioterminowej lub krótkiej. 

Ważną kompetencją jest także obecnie umiejętność współpracy. Umiejętności te są istotne praktycznie na każdym poziomie organizacji. To ona często decyduje o tym, na ile dobrze współpracują ze sobą zespoły wewnątrz, ale także poszczególne działy między sobą.

Pracodawcy zwracają także coraz częściej uwagę na elastyczność w dopasowywaniu się do zmieniających się warunków. Jest to kompetencja związana z częstymi zmianami uwarunkowań biznesowych, co powoduje, że każdy z pracowników musi sobie radzić ze zmiennym środowiskiem np. zmiana zadań, czy też zmiana celów stawianych dla zespołu.

Top