Urządzenia do analizy sieci

 

Na rynku dostępnych jest wiele specjalistycznych urządzeń pozwalających na przeprowadzanie skomplikowanych pomiarów i testów, które dotyczą jakość przesyłanej energii elektrycznej. Używa się ich w celu zapoznania się z wydajnością instalacji oraz zminimalizowaniu wszelkich problemów mogących wynikać z niewłaściwego funkcjonowania poszczególnych elementów systemu. Takie analizatory posiadają skomplikowaną budowę i wyposażone są w innowacyjne oprogramowanie.

Analizatory pomiaru jakości energii

analizatory parametrów sieciRegularne monitorowanie sposobu działania instalacji elektrycznej jest niezbędne w przypadku dużych zakładów. Do tego celu służą analizatory parametrów sieci, które dostępne są w kilku wariantach. Można zamontować jeden z modeli stałych, które dokonują bieżących pomiarów bez konieczności korzystania z usług firm zewnętrznych. Wymaga to przeznaczenia odpowiedniej przestrzeni umożliwiającej ich założenie i gwarantującej bezpieczną przestrzeń osłoniętą przed warunkami atmosferycznymi. Produkowane są również analizatory mobilne wykorzystywane najczęściej przez firmy specjalizujące się w wykonywaniu przeglądów rozbudowanych instalacji. Każde z urządzeń posiada odpowiednie zabezpieczenia, a także innowacyjne oprogramowanie umożliwiające lokalizowanie wszelkich zmian dotyczących przesyłu energii. Tym samym z łatwością monitorować można działanie systemu na przestrzeni wyznaczonych okresów czasu.

Obecnie większość zakładów przemysłowych korzysta z profesjonalnych rozwiązań umożliwiających monitorowanie działania instalacji elektrycznej. Tak zwane analizatory to urządzenia produkowane w wersjach montowanych na stałe, jak również możliwych do wykonywania testów w terenie. Są wyposażone w szereg zabezpieczeń oraz oprogramowanie pozwalające na bezpieczne uzyskanie danych związanych z przesyłem energii na terenie obiektu.